یاشار امید

دبیر Yös

بیوگرافی دکتر یاشار امید

۱۳ سال سابقه تدریس Yos

دکتری ریاضی محض (جبر) از دانشگاه تبریز

C1 آلمانی

MCHE انگلیسی

Tomer استانبولی

بیش از ۵۰۰ نفر قبولی در رشته های پزشکی – دندانپزشکی و داروسازی

تنها مدرس کشور با قبولی مستمر سالیانه پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه دولتی استانبول

از طراحان آزمون های آنلاین یوس دانشگاه های ترکیه

بیوگرافی مهندس پیمان نورانی

 

دارای مدرک مهندسی عمران دانشگاه تبریز

دارای مدرک Ielts انگلیسی و Tömer استانبولی

تنها مشاور تخصصی Yös با بیشترین آمار قبولی دانشگاههای دولتی ترکیه

با ۸ سال سابقه ی مشاوره در کنکورهای داخل و ترکیه

پیمان نورانی

مشاور کنکور Yös

قبولی های سال 2023

مائده قلی زاده

مائده قلی زاده

مامایی / چوکوروا - مامایی / اگه - مامایی / جمهوریت - مامایی / وامایس - پرستاری / آتا تورک - پرستاری / کاستامونو

نگین صادقی

نگین صادقی

فیزیوتراپی / نجم الدین اربکان - یدک پزشکی / ئیلدرم بیازیت - فیزیوتراپی / حاجت تپه - پزشکی / ارزینجان

محمد بهاردوست

محمد بهاردوست

تکنسین داروخانه / اگه - هوشبری / وایلول

حسین بهاردوست

حسین بهاردوست

هوشبری / وایلول

سایه عباس زاده

دندانپزشکی / اگه - دندانپزشکی / استانبول - دندانپزشکی / آدیامان - دندانپزشکی / کاتب چلبی - دندانپزشکی / کاراونیز تکنیک - دندانپزشکی / آتاتورک

پویا بیدار

پویا بیدار

فیزیوتراپی / کاتب چلبی - فیزیوتراپی / اوراسیا

شایان محمدی

شایان محمدی

پزشکی / جمهوریت - داروسازی / استانبول - داروسازی / چوکوروا

مریم کریمی

داروسازی / جمهوریت - داروسازی / چوکوروا

امیر حسین خوشوقت

امیر حسین خوشوقت

پزشکی / جمهوریت - پزشکی / اولوداغ

پریا پیران

پریا پیران

پرستاری / آتاتورک - پرستاری / مرسین - دامپزشکی / سیرت

دنیز رفیعی

دنیز رفیعی

بیولوژی / ساکاریا

نسیم محمودی

نسیم محمودی

پرستاری / ساکاریا - دامپزشکی / آتاتورک - دامپزشکی / 19مایس - پرستاری / چوکوروا

آیشین حامد محسن

آیشین حامد محسن

یدک مهندسی کامپیوتر / ساکاریا

سارا موسوی

دامپزشکی / آتاتورک - فیزیوتراپی / اوراسیا - دامپزشکی / اولوداغ

اردلان ایرانی تبریزی

داندانپزشکی / مرسین

آیناز شقاقی

آیناز شقاقی

مهندسی توپوگرافی / 19مایس

پویان کمالی

پویان کمالی

تدریس زبان انگلیسی / 19مایس - ادبیات فارسی / آتاتورک

امیررضا رسولی

امیررضا رسولی

مهندسی عمران / اوراسیا - مهندسی مواد / اسکی شهیر تکنیک

هستی پزشگ

هستی پزشگ

پرستاری / مرسین - فیزیوتراپی / کوچوروا

مینا شبانی

مهندسی عمران / 9ایلول

محمدصدرا نجفی

محمدصدرا نجفی

مهندسی برق / 9ایلول

قبولی های سال های قبل

دنیز آذری

دنیز آذری

پزشکی / ساکاریا

کیانا پوریا مهر

کیانا پوریا مهر

پرستاری / ساکاریا - پرستاری / اگه

سویل اکبرپور

سویل اکبرپور

کامپیوتر / ساکاریا - کامپیوتر / سامسون - کامپیوتر / اینونو

نگین صادقی

نگین صادقی

پرستاری / ساکاریا - پرستاری / اتاتورک - پرستاری / چوکوروا

نگار قدیری

نگار قدیری

مکانیک / ساکاریا - مکانیک / اتاتورک - شیمی / اگه - برق قدرت / 9ایلول

راحله شجایی

راحله شجایی

دندان / سلجوق - فیزیوتراپی / ساکاریا - پرستاری / اگه

پوریا شیخلو

پوریا شیخلو

پرستاری / اگه - کامپیوتر / آتاتورک - دندان / جمهوریت

مجتبی فرهادی

مجتبی فرهادی

دندان / اگه - دندان / ساکاریا - دندان / اتاتورک - دندان / جمهوریت - دندان / سلجوق

امیر حسین مسلمی

امیر حسین مسلمی

پزشکی / اگه - پزشکی / کارادنیز تکنیک - داروسازی / مارمارا - دندان / سلجوق

حامد پور اصغر

حامد پور اصغر

دندان / مرسین - دندان / اینونو

پارسا زادبود

پارسا زادبود

مکانیک / آتاتورک

امیر الهامیان

امیر الهامیان

دندان / اکدنیز - دامپزشکی / جراح پاشا - دندان / سلجوق - دندان / ساکاریا

امیر حسین مسلمی

داروسازی / مرسین - معماری / 19مایس