logo
مصاحبه با محمدطه رنجی رتبه ۴ کنکور ۱۴۰۱
رتبه ۴ کنکور ۱۴۰۱

مصاحبه با محمدطه رنجی رتبه ۴ کنکور ۱۴۰۱ تجربی

بیشتر بخوانید
مصاحبه با مهرشاد بری دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز
تجربه موفقین

مصاحبه با مهرشاد بری دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز

بیشتر بخوانید
مصاحبه با آرین قاسم پور
تجربه موفقین

مصاحبه با آرین قاسم پور دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز

بیشتر بخوانید
مصاحبه با کوروش منصوری زاده دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز
تجربه موفقین

مصاحبه با کوروش منصوری زاده دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز

بیشتر بخوانید
مصاحبه با محمدرضا ساعی دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز
تجربه موفقین

مصاحبه با محمدرضا ساعی دانش آموز پایه دوازدهم از شهر تبریز

بیشتر بخوانید
مصاحبه با فراز حامدنیا دانش آموز پایه دهم از شهر تبریز
تجربه موفقین

مصاحبه با فراز حامدنیا دانش آموز پایه دهم از شهر تبریز

بیشتر بخوانید
مطالعه درس شیمی توسط رتبه های برتر کنکور
دسته‌بندی نشده

رتبه های برتر کنکور برای مطالعه درس شیمی از چه کتاب و دبیری برای پیشرفتشون استفاده کردند؟

بیشتر بخوانید
رتبه های برتر کنکور از چه سالی با هدف کنکور درس خوانده اند؟
دسته‌بندی نشده

رتبه های برتر کنکور از چه سالی با هدف کنکور درس خوانده اند؟

بیشتر بخوانید
رتبه های برتر کنکور 1401 تابستان را چه کار می کنند؟
دسته‌بندی نشده

رتبه های برتر کنکور ۱۴۰۱ تابستان را چه کار می کنند؟

بیشتر بخوانید
دوران جمع بندی دروس از زبان سروش حقیقت
دسته‌بندی نشده

دوران جمع بندی دروس از زبان سروش حقیقت رتبه ۴۱ کنکور ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید
چند توصیه مهم رتبه های برتر کنکور به کل بچه های کشور
دسته‌بندی نشده

چند توصیه مهم رتبه های برتر کنکور به کل بچه های کشور

بیشتر بخوانید
برخورد طه رنجی در مورد ابهامات سوالات درس زیست
دسته‌بندی نشده

چگونگی برخورد طه رنجی رتبه ۴ کنکور ۱۴۰۱ با ابهامات سوالات درس زیست

بیشتر بخوانید
تفریحات سروش حقیقت رتبه 41 کنکور 1401
دسته‌بندی نشده

تفریحات سروش حقیقت رتبه ۴‍۱ کنکور ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید
استفاده از چند دبیر در کنکور
دسته‌بندی نشده

چند توصیه مهم رتبه های برتر کنکور درباره استفاده از دو دبیر یا چند دبیر؟

بیشتر بخوانید
رتبه های برتر کنکور چقدر زمان صرف دروس عمومی می کنند؟
دسته‌بندی نشده

رتبه های برتر کنکور چقدر زمان صرف دروس عمومی می کنند؟

بیشتر بخوانید

با ما تماس بگیرید

۰۴۱۳۳۶۹۰۴۲۶

۰۹۰۳۱۲۷۲۰۸۷