logo
نفرات برتر آزمون های جمع بندی زیست شناسی دکتر سجاد خادم نژاد
زیست دکتر خادم نژاد

نفرات برتر آزمون های جمع بندی زیست شناسی دکتر سجاد خادم نژاد

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۳ جمع بندی فیزیک دکتر امیرعلی حاتم خانی
فیزیک دکتر حاتم خانی

نفرات برتر آزمون شماره ۳ جمع بندی فیزیک دکتر امیرعلی حاتم خانی

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۲ جمع بندی فیزیک دکتر امیرعلی حاتم خانی
فیزیک دکتر حاتم خانی

نفرات برتر آزمون شماره ۲ جمع بندی فیزیک دکتر امیرعلی حاتم خانی

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۶ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
زیست دکتر خادم نژاد

نفرات برتر آزمون شماره ۶ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
نتایج آزمون زیست یازدهم دکتر سجاد خادم نژاد - ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
زیست دکتر خادم نژاد

نتایج آزمون زیست یازدهم دکتر سجاد خادم نژاد – ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید
نتایج آزمون زیست دهم دکتر سجاد خادم نژاد - ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
زیست دکتر خادم نژاد

نتایج آزمون زیست دهم دکتر سجاد خادم نژاد – ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۵ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
زیست دکتر خادم نژاد

نفرات برتر آزمون شماره ۵ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۱ جمع بندی فیزیک دکتر امیرعلی حاتم خانی
المپیاد

نفرات برتر آزمون شماره ۱ جمع بندی فیزیک دکتر امیرعلی حاتم خانی

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۴ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
جمع بندی زیست

نفرات برتر آزمون شماره ۴ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی آزمون C4 - دکتر خادم نژاد
نفرات برتر آزمون ها

اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی آزمون C4 – دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۳ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
نفرات برتر آزمون ها

نفرات برتر آزمون شماره ۳ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۲ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
نفرات برتر آزمون ها

نفرات برتر آزمون شماره ۲ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
نفرات برتر آزمون شماره ۱ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
جمع بندی زیست

نفرات برتر آزمون شماره ۱ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد

بیشتر بخوانید
رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی از زبان دانشجوی برتر رشته
دانشجو برتر بیوتکنولوژی

رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی از زبان دانشجوی برتر رشته

بیشتر بخوانید
مصاحبه با الهام وطن خواه رتبه ۸ منطقه کنکور ۱۳۹۹ تجربی
الهام وطن خواه

مصاحبه با الهام وطن خواه رتبه ۸ منطقه کنکور ۱۳۹۹ تجربی

بیشتر بخوانید

با ما تماس بگیرید

۰۴۱۶۲۶۶