ضحی مصلی

 ضحی مصلی

رتبه ۱۹ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی ضحی مصلی

  • شهر: مشهد
  • نام مدرسه: 
  • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
  • گروه آزمایشی: مشهد
  • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
    • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
    • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید ضحی مصلی