سینا حسن زاده

سینا حسن زاده

رتبه ۳ منطقه ۲ – کنکور ۱۴۰۱

بیوگرافی سینا حسن زاده

 • شهر: میاندوآب
 • نام مدرسه: متوسطه ۲ پسرانه دولتی بهشتی 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم

اساتید سینا حسن زاده