رقیه عدیلی

رقیه عدیلی

رتبه ۲۱ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی رقیه عدیلی

 • شهر: خوی
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید رقیه عدیلی