رضا نوری

رضا نوری

رتبه ۸ – کنکور ۱۴۰۱

بیوگرافی رضا نوری

  • شهر: ارومیه
  • نام مدرسه: متوسطه ۲ پسرانه استعدادهای درخشان شهید بهشتی ۱
  • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
  • گروه آزمایشی: تجربی
  • شرکت در دوره دکتر سجاد خادم نژاد:
    • کلاس کنکور زیست دوازدهم

اساتید رضا نوری