رادین کاظم زاده

رادین کاظم زاده

رتبه ۴۲ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

بیوگرافی رادین کاظم زاده

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: متوسطه ۲ پسرانه استعدادهای درخشان شهيدمدنى 
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 •  شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های فیزیک امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی 

اساتید رادین کاظم زاده