پارسا نیکوکلام

پارسا نیکوکلام

رتبه ۵ ریاضی – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی پارسا نیکوکلام

  • شهر: تهران
  • نام مدرسه: انرژی اتمی تهران
  • رشته تحصیلی: دوازدهم ریاضی
  • گروه آزمایشی: ریاضی
  • شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری
    • کلاس کنکور شیمی دوازدهم
    • کلاس کنکور شیمی جمع‌بندی

اساتید پارسا نیکوکلام