نیما ابوالحسنی

نیما ابوالحسنی

رتبه ۱ – کنکور ۱۴۰۰

بیوگرافی نیما ابوالحسنی

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: متوسطه ۲ پسرانه استعدادهای درخشان شهيدمدنى
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک دهم
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی

اساتید نیما ابوالحسنی

مصاحبه های نیما ابوالحسنی