محمدرضا ساعی

محمدرضا ساعی

رتبه ۱۱ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی محمدرضا ساعی

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم 
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی
 •  شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری:
  • کلاس کنکور شیمی جمع بندی

اساتید محمدرضا ساعی

مصاحبه با محمدرضا ساعی