محمدرضا اسماعیل پور

محمدرضا اسماعیل پور

رتبه ۶۳ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی محمدرضا اسماعیل پور

 • شهر: میاندوآب
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم 
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم 
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید محمدرضا اسماعیل پور