محمدحسن خانمحمدی

محمدحسن خانمحمدی

رتبه ۵۲ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی محمدحسن خانمحمدی

  • شهر: تهران
  • نام مدرسه: انرژی اتمی تهران
  • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
  • گروه آزمایشی: تجربی
  • شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری 
    • کلاس کنکور شیمی دوازدهم
    • کلاس کنکور شیمی جمع‌بندی

اساتید محمدحسن خانمحمدی