عکس پیش فرض پروفایل زن

 مبینا زمانی

رتبه ۴۲ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی مبینا زمانی

 • شهر: مشهد
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری
  • کلاس کنکور شیمی جمع بندی

اساتید مبینا زمانی