کوروش منصوری زاده

کوروش منصوری زاده

رتبه ۱۵ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی ‎کوروش منصوری زاده

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم 
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی
 • شرکت در دوره های دکتر امیر شاهی:
  • کلاس کنکور ریاضی دوازدهم
  • کلاس کنکور ریاضی جمع بندی

اساتید ‎کوروش منصوری زاده

مصاحبه با ‎کوروش منصوری زاده