کیمیا علوی

کیمیا علوی

رتبه ۴۰ ریاضی – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی کیمیا علوی

  • شهر: تبریز
  • نام مدرسه: 
  • رشته تحصیلی: دوازدهم ریاضی
  • گروه آزمایشی: ریاضی
  • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
    • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
    • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید کیمیا علوی