حسین ربانی

حسین ربانی

رتبه ۱۶ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی حسین ربانی

  • شهر: تهران
  • نام مدرسه: انرژی اتمی تهران
  • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
  • گروه آزمایشی: تجربی
  • شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری 
    • کلاس کنکور شیمی دوازدهم
    • کلاس کنکور شیمی جمع‌بندی

اساتید حسین ربانی