عکس پیش فرض پروفایل زن

هلیا شیرکوهی

رتبه ۹۷ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی هلیا شیرکوهی

 • شهر: زاهدان
 • نام مدرسه:
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم 
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید هلیا شیرکوهی