الیسا پورکریمی

الیسا پورکریمی

رتبه ۲۹ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی الیسا پورکریمی

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: فرزانگان 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک دهم 
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم 
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید الیسا پورکریمی