دیاکو فاروقی رتیه ۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲

دیاکو فاروقی

رتبه ۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲

بیوگرافی دیاکو فاروقی

 • شهر: سنندج
 • نام مدرسه: شهید بهشتی ناحیه ۲
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری:
  • کلاس کنکور شیمی دوازدهم

اساتید دیاکو فاروقی

مصاحبه با دیاکو فاروقی