دانیال داودی

دانیال داودی

رتبه ۶۹ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی دانیال داودی

 • شهر: ارومیه
 • نام مدرسه: شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم 
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک دهم
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی
 • شرکت دو دوره‌های مهندس مسعود جعفری:
  • کلاس کنکور شیمی دوازدهم
  • کلاس کنکور شیمی جمع‌بندی

اساتید دانیال داودی

مصاحبه با دانیال داودی