آیدا اثمری

آیدا اثمری

رتبه ۱۹ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی آیدا اثمری

  • شهر: مشهد
  • نام مدرسه: 
  • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
  • گروه آزمایشی: تجربی
  • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
    • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
    • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم

اساتید آیدا اثمری