آرین قاسم پور

آرین قاسم پور

رتبه ۱۰ منطقه – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی آرین قاسم پور

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: علامه طباطبایی
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم 
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی

اساتید آرین قاسم پور

مصاحبه با آرین قاسم پور