امیرحسین مردی رتبه ۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲

امیرحسین مردی

رتبه ۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲

بیوگرافی امیرحسین مردی

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: استعداد های درخشان علامه طباطبایی
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیر شاهی:
  • کلاس کنکور ریاضی یازدهم
  • کلاس کنکور ریاضی دوازدهم
  • کلاس کنکور ریاضی جمع بندی

اساتید امیرحسین مردی

مصاحبه با امیرحسین مردی