امیرحسین حسنی

امیرحسین حسنی

رتبه ۳۸ تجربی – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی امیرحسین حسنی

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست دهم
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک دهم
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های مهندس مسعود جعفری
  • کلاس کنکور شیمی دوازدهم
  • کلاس کنکور شیمی جمع‌بندی

اساتید امیرحسین حسنی