امیرحسین قاسمی

امیرحسین قاسمی

رتبه ۱۱ ریاضی – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی امیرحسین قاسمی

  • شهر: ساری
  • نام مدرسه: 
  • رشته تحصیلی: دوازدهم ریاضی
  • گروه آزمایشی: ریاضی
  • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
    • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
    • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی

اساتید امیرحسین قاسمی