امیرعطا پوری

امیرعطا پوری

رتبه ۷۷ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی امیرعطا پوری

 • شهر: تبریز 
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست دهم 
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک یازدهم 
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم

اساتید امیرعطا پوری