امیرعلی حیدری

امیرعلی حیدری

رتبه ۳۳ کشوری – کنکور ۱۴۰۱

بیوگرافی امیرعلی حیدری

 • شهر: رفسنجان
 • نام مدرسه: متوسطه ۲ پسرانه استعدادهای درخشان شهید محمدحسین انصاری 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی

اساتید امیرعلی حیدری