اپکس آنلاین مدرسه دبیران رتبه ساز

رتبه برترهای سال ۱۴۰۲

محمد قانع رتبه ۲ کنکور تجربی ۱۴۰۲

محمد قانع

رتبه ۲ - کنکور ۱۴۰۲

امیرحسین مردی رتبه ۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲

امیرحسین مردی

رتبه ۶ - کنکور ۱۴۰۲

دیاکو فاروقی رتیه ۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲

دیاکو فاروقی

رتبه ۸ - کنکور ۱۴۰۲

رتبه برترهای سال ۱۴۰۱

امیرپارسا بهرامی

امیرپارسا بهرامی

رتبه ۲ - کنکور ۱۴۰۱

محمدطه رنجی

محمدطه رنجی

رتبه ۴ – کنکور ۱۴۰۱

نگار هاشم زاده

نگار هاشم زاده

رتبه ۵ - کنکور ۱۴۰۱

ریحانه علیشاهی

ریحانه علیشاهی

رتبه ۳ منطقه ۱ – کنکور ۱۴۰۱

پارمیس تقی زاده

پارمیس تقی زاده

رتبه ۴ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

سینا حسن زاده

‎سینا حسن زاده

رتبه ۳ منطقه ۲ – کنکور ۱۴۰۱

سالار نیک نفس

سالار نیک نفس

رتبه ۵ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

سانیار صالحی

سانیار صالحی

رتبه ۶ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

https://apexonline.ir/wp-content/uploads/2022/10/mohammadparsa-gaderahmadi.jpg

محمدپارسا قادر احمدی

رتبه ۷ – کنکور ۱۴۰۱

رضا نوری

رضا نوری

رتبه ۸ – کنکور ۱۴۰۱

مهدی محمدی

مهدی محمدی

رتبه ۹ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

رتبه برترهای سال ۱۴۰۰

نیما ابوالحسنی

نیما ابوالحسنی

رتبه ۱ - کنکور ۱۴۰۰

شب بو موئید

شب بو موئید

رتبه ۹ منطقه – کنکور ۱۴۰۰