فرهاد کردی

مشاور تحصیلی

بیوگرافی مهندس فرهاد کردی

فرهاد کردی کیست؟

مشاور کنکور و تحلیل گر آموزشی با بیش از ۲۲سال فعالیت آموزشی در تهران و گرگان