ویژگی کلاس های ویژه (شروع از اسفند)

  • این کلاس ها از اسفند هر سال شروع می‌شوند و تا اسفند سال بعد ادامه دارند و ماه آخر کلاس تست زنی پیشرفته دارند.
  • این کلاس ها شامل آزمون ماهانه هستند.
  • گروه رفع اشکال با رتبه برترها که هر هفته یکبار رفع اشکال انجام می شود.
  • هر هفته یک کوییز آنلاین از مباحث تدریس شده هفته قبل برگزار می شود.
  • پکیج ویدیوهای آفلاین دهم برای کلاس های یازدهم ویژه و پکیج ویدیوهای آفلاین دهم و یازدهم برای دانش آموزان دوازدهم ویژه فعال می شود.

نمونه تدریس یازدهم ویژه

نمونه تدریس دوازدهم ویژه