ویژگی کلاس های عادی (شروع از تیر)

  • این کلاس ها از تیر هر سال شروع می‌شوند و تا اسفند ادامه دارند.
  • این کلاس ها شامل آزمون ماهانه هستند.
  • گروه رفع اشکال با رتبه برترها که هر هفته یکبار رفع اشکال انجام می شود.
  • هر هفته یک کوییز آنلاین از مباحث تدریس شده هفته قبل برگزار می شود.

نمونه تدریس دهم

نمونه تدریس یازدهم

نمونه تدریس دوازدهم