اپکس مدرسه دبیران رتبه ساز

دکتر امیر شاهی

سابقه تحصیلی :

دکترای ریاضی

فارغ التحصیل دانشگاه های صنعتی شریف و تبریز

لیست رتبه های تک رقمی

ویدیو های نمونه تدریس

نمونه تدریس پایه یازدهم

حد و پیوستگی