اپکس مدرسه دبیران رتبه ساز

دکتر امیرعلی حاتم خانی

سابقه تحصیلی :

دکترای مهندسی برق از دانشگاه تهران

دارنده مدال نقره المپیاد فیزیک

رتبه ۱ دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

لیست رتبه های تک رقمی

لیست دانش آموزان با درصد فیزیک ۱۰۰

ویدیو های نمونه تدریس

نمونه تدریس پایه دهم

جمع بندی فیزیک دهم

نمونه تدریس پایه یازدهم

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم