صبا عینی

صبا عینی

رتبه ۵۳ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

بیوگرافی صبا عینی

 • شهر: تهران
 • نام مدرسه: متوسطه ۲ دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان ۲
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم
  • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی:
  • کلاس کنکور فیزیک دوازدهم
  • کلاس کنکور فیزیک جمع‌بندی

اساتید صبا عینی