پارمیس تقی زاده

پارمیس تقی زاده

رتبه ۴ منطقه – کنکور ۱۴۰۱

بیوگرافی پارمیس تقی زاده

  • شهر: شیراز
  • نام مدرسه: استعدادهای درخشان فرزانگان سادات رفیعی
  • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
  • گروه آزمایشی: تجربی
  • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد:
    • کلاس کنکور زیست دوازدهم
    • کلاس کنکور زیست جمع‌بندی

اساتید پارمیس تقی زاده

فیلم مصاحبه با پارمیس تقی زاده