دکتر پویا کامران

مشاور  تحصیلی – مشاور کنکور

بیوگرافی دکتر پویا کامران

پویا کامران کیست؟

افتخارات

  • دانش آموخته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز – نزدیک به ۲۰ سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی کنکور
  • دارنده مدرک مشاوره از دانشگاه تهران
  • مشاور رتبه های ۹-۳۷-۴۲-۷۰-۸۶ کنکور ۹۹