محراب شادی

مشاور تحصیلی

بیوگرافی دکتر محراب شادی

محراب شادی کیست؟

رتبه ۹ کنکور ۹۹ تجربی

دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران

طراح سوالات فیزیک آزمون‌های برتر کشور

سابقه ۳ سال مشاوره کنکور