کیمیا بهفرد

مشاور تحصیلی

بیوگرافی دکتر کیمیا بهفرد

کیمیا بهفرد کیست؟

سابقه تحصیلی استاد

  • دانشجوى پزشكى دانشگاه تبريز
  • سه سال سابقه مشاوره كنكور
  • طراح آزمون هاى برتر كشورى زيست