دکتر آرمین رسولی

مشاور تحصیلی – مشاور کنکور

بیوگرافی دکتر آرمین رسولی

آرمین رسولی کیست؟

سابقه تحصیلی استاد

  • دکتری مکانیک
  • دارنده مدرک برنامه‌ریزی مدارس کیفی از آمریکا

سابقه آموزشی استاد

  • ۱۵ سال سابقه مشاوره
  • مشاور رتبه‌های ۱، ۴، ۹، ۱۰، ۱۵ و …
  • طراح بیش از ۱۰۰۰ آزمون آزمایشی مبحثی …

تألیفات استاد

  • مولف پکیج جمع‌بندی ویژه سه سال تحصیلی