دکتر امیر حسین سینایی

مشاور تحصیلی

بیوگرافی دکتر امیر حسین سینایی

امیر حسین سینایی کیست؟

سابقه تحصیلی استاد

  • دانش آموخته استعدادهای درخشان
  • منتخب لیگ علمی بین‌المللی پایا
  • دانشجوی سال 4 پزشکی تبریز
  • مشاور رتبه‌های برتر کنکور