تایم آزمون ۱۴ بهمن ماه دکتر خادم نژاد

🔹آزمون زیست دهمی ها: ساعت ۹ صبح

🔹آزمون زیست یازدهمی ها: ساعت ۱۱:۴۵ صبح

🔹آزمون زیست دوازدهمی ها: ساعت ۱۰:۳۰ صبح

‼️توجه داشته باشید این آزمون برای دانش آموزان کلاسی اجباری و الزامی می باشد ✅

آزمون دانش آموزان شهر تبریز ثبت نامی در کلاس ها بصورت حضوری خواهد بود که شماره صندلی و حوزه ها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد ✅

‼️آزمون برای دانش آموزان خارج تبریزی بصورت آنلاین می باشد و دارای بازه زمانی دو ساعته خواهد بود ✅